CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 beskriver hur vi arbetar med de hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för CGI:s kunder, våra medarbetare och andra viktiga intressenter. Du får en överblick över CGI Sverige AB – vår lokala närvaro, organisationen och de strukturer och processer där vi integrerar hållbarhetsaspekter för att stödja och driva CGI:s interna arbete och kundengagemang.

CGI arbetar ständigt med att erbjuda en attraktiv arbetsplats som gör det möjligt för alla medarbetare – som vi kallar medlemmar – att känna delaktighet och få utvecklingsmöjligheter. Redovisningen beskriver hur vi arbetar för att främja mångfald, karriärutveckling och jämställdhet i vårt företag och i branschen som helhet.

Du kan läsa om några exempel på hur CGI stödjer våra kunder i att utveckla genom att utveckla lösningar som främjar ett hållbart samhälle och ta tillvara på de affärsmöjligheter som dagens och framtidens samhällsutveckling skapar. 

CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 beskriver hur vi arbetar med de hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för CGI:s kunder, våra medarbetare och andra viktiga intressenter. Du får en överblick över CGI Sverige AB – vår lokala närvaro, organisationen och de strukturer och processer där vi integrerar hållbarhetsaspekter för att stödja och driva CGI:s interna arbete och kundengagemang.

CGI arbetar ständigt med att erbjuda en attraktiv arbetsplats som gör det möjligt för alla medarbetare – som vi kallar medlemmar – att känna delaktighet och få utvecklingsmöjligheter. Redovisningen beskriver hur vi arbetar för att främja mångfald, karriärutveckling och jämställdhet i vårt företag och i branschen som helhet.

Du kan läsa om några exempel på hur CGI stödjer våra kunder i att utveckla genom att utveckla lösningar som främjar ett hållbart samhälle och ta tillvara på de affärsmöjligheter som dagens och framtidens samhällsutveckling skapar.