Millenials kommer år 2020 att utgöra hälften av arbetskraften på marknaden. Jag var nyfiken på hur den yngre generationen tänker och resonerar. Vad som engagerar millenials, vad ser man som avgörande när man väljer arbetsgivare, hur man ser på framgång, hur vill man kommunicera, hur vill man samarbeta, vad värdesätter man högt på jobbet eller privat och många andra frågor.

Mentorprogram har varit en viktig komponent på CGI men jag var ute efter något nytt. Jag ville vända på det hela och lära mig av en ny generation som jag är mycket nyfiken på. Det ledde fram till ett strukturerat reverse mentoring program med tio timmars samtal med fem unga talanger. Det gav mig chansen att diskutera intressanta frågor i ett forum som byggde på respekt, tillit och intresse för varandras verklighet och öppenhet att lära av varandra och hjälpa varandra att förstå.

Vi vågade testa ett nytt upplägg och valde fem frågeställningar som lade grunden för våra kommande dialoger. Den yngre generationen tänker annorlunda, ser saker från andra perspektiv och jag ville ge de chansen att berätta och nå fram med sitt budskap. Vi träffades varannan månad med en förutbestämd agenda att diskutera. För min del handlade programmet väldigt mycket om att också bli utmanad. Låta mina mentorer leda samtalet och utmana mina tankar. Låta dem diskutera och ge mig chansen att reflektera över mitt ledarskap.

Genom att vända på mentorskapet har vi kunnat ta vara på varandras styrkor, skapa en win-win situation och gå från nyfikenhet till att lära och bättre förstå varandra.

Resan har varit givande, intressant och kul! Jag har uppnått målet med att utmana mina fördomar och lära mig nytt. Min nyfikenhet har dock väckts till liv ännu mer och frågan nu jag ställer mig är vad som är nästa steg? Vi ska fortsätta med vår inkluderande resa på CGI där alla möter alla på ett naturligt sätt, där alla är öppna för att möta och ta emot den mångfald som redan finns omkring oss och våga lära av varandra.

About this author

Picture of Behrooz Malekzadeh

Behrooz Malekzadeh

Vice President West

Behrooz drivs av att hjälpa olika organisationer utveckla sin verksamhet med hjälp av IT och teknikens möjligheter. Att utveckla framtidens smarta städer som erbjuder sina medborgare alltmer användbara och användarvänliga tjänster ser Behrooz som ett mycket intressant uppdrag för en leverantör som CGI. Behrooz är ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use