I dagens verklighet formas verksamheters framtida framgång genom tillämpning av teknik, system och processer för att vinna och behålla kunder, sänka transaktionskostnader och automatisera rutinuppgifter, men även för att utveckla helt nya affärsmodeller. Vi hjälper våra kunder att möta och bygga framtiden genom att arbeta sida vid sida med er. Målet är att optimera affären genom användande av befintlig teknik samt att stötta med kunskap inom nya teknikplattformar och applikationsmodernisering.

Ladda ner studien Balancing Speed & Stability: https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cio-insights/balancing-speed-and-stability/

teknik-utvardering

Teknik, utvärdering och urval

Står ni inför en förändring i användningen av befintlig teknik eller IT? Eller funderar ni på vilken teknik som kan utveckla er affär bäst? Kanske på grund av en förändring i företagets struktur, förändrade avtal med viktiga leverantörer eller nya villkor på närliggande marknader? Vår uppfattning är att IT-projekt och program måste drivas med perspektivet att uppnå en mätbar, långsiktig förändring. Idag är inte IT något som enbart hanteras av en teknikavdelning och levereras till användarna till så låg kostnad som möjligt. Inte heller kan man köpa en ny komplicerad tekniklösning och anta att den levererar nytta till affären bara för att den exempelvis råkar vara marknadsledande.

Moderna IT-lösningar är en förutsättning för att kunna utveckla en verksamhet och hålla den konkurrenskraftig. Rätt valda kan de få ett företag att tjäna mer eller ta en ledande position på marknaden. Fel valda kan de medföra projekt med förseningar, ökade kostnader och minskat fokus på saker som skulle kunna effektiviseras. Vi arbetar tillsammans med er för att få ihop hela bilden och harmonisera IT och verksamhet. Vi tillämpar best practice inom aktuellt område och leder processen med att identifiera, utvärdera samt upphandla eller utveckla affärslösningar med teknikinnehåll som ger långsiktigt värde. Varaktig förändring är målet.

legacy_2.0

Legacy 2.0

Företag behöver kontinuerligt förädla sina systemstöd utifrån marknadens krav och verksamhetens önskemål. När IT-verksamheten inte vet effekterna av att lägga till, ta bort eller ändra viktig funktionalitet för verksamheten, blir arbetet tidskrävande och involverar många personer. Konsekvenserna på applikationerna och beroenden till andra system blir också osäkert.

Då behövs en strategi för hur man moderniserar programstacken. Vad är bäst för ditt företag? Vi levererar metoderna som skapar ökad tillgänglighet, bättre kvalitet, minskade kostnade och risker vid förändringar på applikationsnivå. Första steget är oftast att beskriva det aktuella tillståndet och baserat på det fatta beslut om hur en applikation ska hanteras. Detta är det första steget för att kunna överbrygga klyftan mellan gårdagens IT-implementationer och morgondagens IT-krav. CGI har en metodik för att göra analyser av program som ger förståelse på en mycket detaljerad nivå. Vi gör detta på olika sätt men ofta genom att analysera källkod direkt. Resultatet blir en detaljerad beskrivning av affärsnyttan med och hälsan på den befintliga applikationen.

ny-teknologi

Ny teknologi

Nya trender och tekniker dyker ständigt upp och påstås komma att förändra vår verklighet och vårt sätt att göra affärer. En del gör verkligen det också. Internet var under lång tid något som bara användes i akademikervärlden innan det blev en självklarhet i vår vardag och något som inga företag klarar sig utan. Idag pratar många om blockchain-teknologi som något som potentiellt kan ersätta befintliga lösningar i många branscher. 

När Nokia och Blackberry byggde telefoner med komplexa tangentbord, vem trodde då att vi idag uteslutande skulle ha telefoner med bara en knapp? Samtidigt finns det ju tekniktrender som inte lever upp till hypen. Vad är till exempel affärsnyttan som genereras av QR-koder? Andra trender kan ta tid på sig och komma tillbaka i nya skepnader. Exempelvis Augmented Reality fick ett rejält uppsving i samband med Pokemon Go. Tekniken i sig är inte alltid det mest intressanta utan det är tillämpningen av den. Hur skapar man affärsvärde utifrån den? Det hjälper vi våra kunder med. Vilken ny teknik kommer att vara viktig för er? Hur kan ni använda den? Hur använder andra den i er bransch? När är rätt tid att börja investera i den? Vi hjälper er att förstå hur ni kan använda tekniken för att bli mer lönsamma. Vi tror också att det bästa förändringsarbetet uppnås genom att anpassa metoder och verktyg beroende på er specifika utmaning, organisation och kultur.