Öka er affärsnytta genom att säkerställa att rätt beteende uppmuntras

Förstår din organisation relationen mellan strategi, styrmodell, mätetal och påverkan på dina medarbetare? Styrning som är tydligt kopplat mot uppsatta mål och strategier är A och O i en framgångsrik verksamhetsmodell. För att uppsatta strategier ska lyckas på riktigt, krävs det att hela verksamheten - alla medarbetare inkluderat - är med och jobbar mot de uppsatta målen. Vi vet hur man får med hela organisationen på tåget och stöttar er hela vägen från verksamhetsstyrning till val av styrmodeller och KPI:er.

Optimera er organisation och kultur

Har ni utmaningar i organisationens roller och ansvar? Inte sällan ser vi ett förväntningsgap mellan ekonomifunktionen och verksamheten som är resultatet av otydliga roller och ansvar. Ett första steg i elimineringen av gapet är att tydliggöra roller och ansvar inom ekonomiorganisationen, och därefter utveckla samarbetet över funktionerna. Vi stöttar er längs resan mot bättre samarbete - tvärs över avgränsande funktioner - så att ni ökar förmågan att arbeta i linje med affärsbehoven.

Digitalisera era ekonomiprocesser

Digitaliseringen utmanar dagens affärsmodeller som är i ständig förändring – och därmed krävs detsamma av ekonomifunktionen
Vet ni vad digitalisering betyder för er som ekonomifunktion? Har ni tagit tillvara på de möjligheterna? Vi skräddarsyr era ekonomiprocesser, och digitaliserar era rutinmässiga uppgifter så att ni får mer tid över till värdeskapande aktiviteter. Genom att utforska digitala lösningar och teknik såsom Robotic Process Automation (RPA) , hjälper vi er att strukturera system och arbetssätt – med ökad kvalitet som resultat. Ofta stöter vi på bristfälliga och osynkade system som stjäl onödig tid från användaren. Vi ser över ekonomifunktion, utvecklar processer, och säkerställer att ni får tillgång till verksamhetsanpassad stöd.