Framgångsrik sourcing börjar med en tydlig strategi som stödjer organisationens mål, behov och unika förutsättningar. En framgångsrik sourcingaffär uppnås först när: förväntad leverans = faktisk leverans = avtalad leverans. För att nå dit och vara framgångsrik över hela kontraktstiden behövs flexibilitet i sourcingmodell, leveransmodell, relation med leverantör och i kontrakt. Vi kallar det modern sourcing.

IT Sourcing Strategy

Genom vår agila metodik och omfattande praktiska erfarenhet hjälper vi er att etablera en modern strategi som fungerar i praktiken.

 

Supplier Selection

Genom att anpassa sourcingprocessen till er situation och nyttja vår marknadsnärvaro, hjälper vi er att välja och kontraktera rätt lösning och leverantör samt uppnå era mål.

Transition and Transformation

Vår bevisade metodik och omfattande erfarenhet, både numerärt och i antal år, genererar levererad förändring och önskat resultat.

 

Supplier Management

Ramverk och processer i kombination med praktisk erfarenhet hjälper er att införa och förfina en framgångsrik hantering av avtal, leverantörer och leveranser.

SIAM (Service Integration And Management)

Utifrån vår praktiska erfarenhet och vår bevisade förmåga inom processutveckling och ramverk för IT-styrning och SIAM, så hjälper vi er att etablera och dimensionera en SIAM-funktion och tjänsteintegration för att styra er multisourcade IT såväl operativt som taktiskt.