En strategi är en intellektuell produkt som ska hjälpa oss att uppnå våra mål. Någonting löftesrikt, inspirerande och förpliktigande men samtidigt alltför ofta förskönande, fattig på svar och svårtillgänglig.

Men oavsett är strategiarbete något vi sysselsätter oss med gång efter annan. Har vi ingen strategi måste den formuleras. När den finns måste exekveringen följas upp och strategin justeras fram till dess att den blivit inaktuell och måste omformuleras. Så håller vi på. Oftare i somliga branscher än i andra, av verkliga eller inbillade skäl. Kan vi leva helt utan strategi? Det kan vi kanske. Men det är nog bättre att ha en än att inte ha en. Behöver strategierna bli mer värdeadderande? Definitivt. Är detta enkelt att åstadkomma? Absolut inte.

Inom CGI har vi en enkel syn på IT-strategi. Den ska beskriva de övergripande målen för IT och de konceptuella tillvägagångssätten för att nå dit. Vilka mål detta innebär för IT, och hur vägen ser ut för att nå dit, varierar såklart. Det finns därför ingen patentlösning. Men vi ser några framgångsfaktorer.

Målen inom IT måste harmonisera med verksamhetens mål

Om så inte är fallet är det där vi måste börja. Ibland finns reella målkonflikter mellan verksamhet och IT, och då måste dessa synliggöras och styrningen förändras. Tyvärr finns ofta finns inbillade eller onödiga målkonflikter. Dessa bottnar ofta i bristande kommunikation. Då är det där vi måste börja.

 

Verksamhetens förutsägbarhet bestämmer tillvägagångssätten

Idag möter vi allt oftare frustrerade organisationer som inte förmår följa den fastlagda strategin. Ibland beror detta på låg exekveringsförmåga. En allt vanligare orsak är emellertid att verkligheten förändras snabbare än vad som är möjligt att förutse och de tillvägagångssätt som valts. Den, då ofta, plågsamma slutsatsen är att strategin i allt lägre grad kan bygga på förutsägbarhet och i allt högre grad måste inriktas mot att möta ständig förändring. Tillvägagångssätten blir då helt annorlunda vilket ofta ställer krav på förändrade styrsystem, kompetens och kultur.

Inte sällan finns hög och låg förutsägbarhet samtidigt, men i olika områden. Då måste vi finna vägar att bejaka dessa förutsättningar i strategin. Det ökar komplexiteten, men är en affärsmässig nödvändighet.

Strategin måste vara enkel att kommunicera och så engagerande som möjligt

Strategin ska hjälpas oss att nå våra mål. Färden till målet utförs av människor. Det kan vara anställda, partners, kunder, kanske våra familjer och till och med samhället i stort.