Storlek, budget, arbetssätt, vanor och tekniska förutsättningar gör varje projekt unikt och det är just det som gör projektledning utmanande och spänande. Vår förmåga att snabbt sätta oss in i de unika förutsättningarna, och vår förståelse för både människor och teknik, verksamhet och IT, är våra största tillgångar.

Vi leder våra kunder genom digitala förändringsresor

 • Vi transformerar till molnet
 • Vi digitaliserar din arbetsplats
 • Vi hjälper dig att arbeta mer produktivt
 • Vi vet hur man ställer om från traditionell till agil verksamhetsstyrning och utbildar oss kontinuerligt inom SAFE, KANBAN, SCRUM etc.
 • Vi är innovativa och tänker nytt - med eller utan IoT/E
 • Vi är certifierade inom IPMA eller PMI, PRINCE1 och PRINCE2, ITIL, XLPM, PROPS, PPS, PM3, PROSCI/ADKAR

Exempel på roller vi erbjuder:

 • Programledning
 • Projektledning
 • Projektkoordinering
 • Agil coachning
 • Releasehantering
 • Roll-out
 • IT Operations
 • Change Management
 • Verksamhetsutveckling

project-portfolio-management-medium

Project and Portfolio Management

Allt för ofta brottas organisationer med utmaningarna kring att resurserna inte räcker till för det arbetet som ska utföras. I dagens konkurrensutsatta miljö finns det alltid en utmaning att investera sina medel i rätt projekt som maximerar avkastningen och även stödjer de strategiska målen. Detta i kombination med ett ständigt behov att investera i teknik som medför stabila lösningar.

agile-framework-medium

Agile Framework

I vår snabbt föränderliga värld blir ett agilt tankesätt mer och mer centralt för att tydligt sätta fokus på vilket värde vi vill åstadkomma och när. Vi förstår utmaningarna och vi kan hjälpa dig på din resa mot att bli framgångsrik i att hantera de ständiga förändringar vår tillvaro bjuder på.