När ditt företag möter kunden är det viktigt att vara relevant för att bygga förtroende. Säljprocessen har till stor del blivit en köpprocess där kunderna själva bestämmer takten. De vill söka information och läsa på själva innan kontakt med en säljare, och det gäller att nå dem med relevanta budskap under hela processen. Man vill kunna följa vilka kampanjer kunden tagit del av visat intresse för. Så väl som hur det gått med de senaste köpen och hur nöjd kunden är.

Informationen kring kundernas beteende är i många företag spridd över hela organisationen och ofta genom olika verktyg. De företag som har implementerat ett CRM har i många fall haft ett felaktigt angreppssätt och därigenom även misslyckats med att få till användarbarheten, vilket har lett till att systemet blivit ett ineffektivt rapporterings- eller ordersystem.

Med hjälp av ett CRM-system, såsom Microsoft Dynamics CRM, hjälper vi våra kunder att framgångsrikt samla kunddata från flera datakällor för lättillgänglighet för såväl medarbetare som kringliggande system. CRM-systemet ger en komplett bild av kunden för att hjälpa säljare och medarbetare att ta rätt beslut. Oavsett om du har säljare på fältet, innesäljare eller helt enkelt bara vill ha en källa för kundinformation, är CRM-systemet den givna plattformen.

Och med hjälp av Marketing Automation ser vi till att våra kunder kan följa köparen och erbjuda en personifierad interaktion med information snarare är traditionell reklam.