Ideella föreningar, medlemsorganisationer och idébundna verksamheter är viktiga för Sverige. Med stort engagemang förbättrar ni vårt samhälle, skapar gemenskap och förändrar världen vi lever i. Det krävs dock ett aktivt och kontinuerligt arbete för att skapa och bibehålla engagemanget bland medlemmar och vi vet att många av er har utmaningar med resursfördelningen. Hur stor del av de donerade pengarna får egentligen gå till marknadsföring och intern administration? 

Vi har genom åren träffat och hjälpt många medlemsorganisationer. Vi har sett att många arbetar i äldre, inte sällan egenbyggda medlemssystem som är ineffektiva, dyra att vidareutveckla och förvalta. Det är därför vi utvecklar medlemssystem skräddarsydda för just medlemsorganisationers behov. Med vår lösning kan ni både öka medlemsengagemanget och sänka kostnaderna.

Medlemssystem som hjälper dig att förbättra relationen med dina medlemmar

CGI:s medlemssystem är baserat på Microsoft Dynamics 365, ett CRM-system anpassat för medlemsorganisationer såsom politiska partier, fackföreningar, givarorganisationer, högskolor och idrottsorganisationer.

Det är ett medlemssystem där ni enklare kan administrera kunduppgifter, hantera donationer och löner samt skapa personanpassad marknadsföring genom datainsamling och Marketing Automation.

Med ett crm-system för medlemshantering samlas alla medlemsuppgifter digitalt på ett ställe. Och med hjälp av Marketing Automation ser vi till att ni kan följa medlemmarna och erbjuda en personifierad interaktion med information snarare än traditionell reklam. Det gör det enklare att ta hand om befintliga medlemmar och öka medlemsvärvningen.

Baserat på Dynamics 365 utvecklar CGI medlemssystem med full funktionalitet:

 

Håll koll på dina medlemmar
  • CGI:s medlemssystem ger dig överskådliga data över alla medlemmar, i form av personuppgifter, typ av medlemskap, och status. Här får du även överblick över vilka som ansökt om medlemskap, och anledningen till varför en medlem avslutat det.
Minska organisatoriskt krångel
  • I medlemssystemet får du tydlighet i medlemmarnas tillhörighet till en viss nivå i organisationen. Det gör att du till exempel kan se antalet betalda medlemskap som tillhör en vald organisationsnivå.
Enklare hantering av utbildningar
  • Hantera enkelt alla utbildningar ni erbjuder. Med funktionen för utbildningar samlas all information kring kurstillfällen och deltagare, kursplatser, typ av utbildning, och status i anmälningsprocessen. Med ett crm-system för minskad administration kan ni istället fokusera på innehållet i era utbildningar.
Medlemsportal
  • Låt medlemmarna göra jobbet. Med medlemsportalen i Dynamics 365 kan dina medlemmar själva logga in för att se och ändra sina uppgifter. Samtidigt som det förbättrar servicen för era medlemmar sparar det administrativ tid för er.
Effektiviserad reskontrahantering
  • I funktionen för reskontra finns stöd för att hantera medlemmarnas betalningar och aviseringar. I reskontrahanteringen finns fakturor, betalstatus, avier och påminnelser. Samt medlemsavgifter, administrativa kostnader, makuleringar och avvikelser.
Vässa din medlemsvärvning
  • Fler medlemmar ger ökade intäkter men att värva nya medlemmar är inte helt enkelt. CGI:s crm-system hjälper dig att planera, genomföra och följa upp dina marknadsföringsaktiviteter. Förbättra kommunikationen med befintliga, och potentiellt nya medlemmar - och schemalägg kampanjer på ett enkelt sätt med hjälp av marketing automation.
Hantera förtroendevaldas uppdrag
  • De flesta medlemsorganisationer har förtroendevalda eller personer som är extra engagerade. Det ställer krav på ett crm-system som ger dig data över parallella uppdrag. Med Dynamics 365 får du ett medlemssystem som tydligt visar vilka roller som är tilldelade och under vilken tid.
Glöm inte eldsjälarna
  • Med funktionen för månadsgivare får du överblick över dina eldsjälar - och all den information om gåvor som givare donerar. Här finner du autogiron, separata inbetalningar och den totala summan.

Ta en titt på all den funktionalitet som krävs för att du ska kunna frigöra tid till din medlemmar.