Särskilt stor potential finns inom processer för lager, försäljning, produktion och underhåll. Processerna är ofta företagsunika och det kan vara svårt att hitta ett bra stöd i standardappar. CGI bygger kundanpassade SAP-appar som följer Fioristandard och som är möjliga att köra både på ECC och S/4HANA.

Lösningen

Illustration över lösningen med SAP Fiori appar

När är SAP Fiori-appar rätt väg att gå?

  • För processer som lager, produktion, underhåll eller försäljning.
  • När det finns många slutanvändare, hög personalomsättning eller tillfällig personal.
  • För processer med många repetitiva och enkla uppgifter.
  • När effektiviteten är låg på grund av felaktig registrering.
  • När användargränssnittet uppfattas som komplext och svårt att lära sig.
  • När enkel och snabb utbildning är viktigt.

Illustration över SAP mobiliteten över olika plattformar, oavsett om det är en mobiltelefon, surfplatta eller dator