eFaktura – Den gröna fakturan direkt till dina kunders Internetbank eFaktura är en tjänst som innebär att företag skickar sina fakturor eller kontoutdrag digitalt direkt till sina mottagares Internetbanker. I Internetbanken presenteras fakturan/kontoutdraget och kan även godkännas för betalning. ...