SMART Document Distribution

CGI:s molnbaserade tjänst SMART Document Distribution hjälper organisationer att leverera dokument på det sätt medborgarna vill ta emot dem på.

Utgående dokument & fakturor - Helhetslösning

Utgående dokument och fakturor - Helhetslösning

SMART Document Distribution gör det enkelt för er som avsändare att distribuera en försändelse (information, meddelanden och fakturor) på det sätt som mottagaren/medborgaren önskar.

Läs mer...

eFaktura via Internetbank

eFaktura via Internetbank

eFaktura är en tjänst som innebär att företag skickar sina fakturor eller kontoutdrag digitalt direkt till sina mottagares Internetbanker. I Internetbanken presenteras fakturan/kontoutdraget och kan även godkännas för betalning.

Läs mer...


Utgående dokument och fakturor - EDI

EDI innebär att ni automatiskt kan överföra filer elektroniskt mellan era egna och era kunders/leverantörers IT-system. De meddelandeformat som används är standardiserade eller kunddefinierade.

Läs mer...

Analyse des données

Utgående dokument och fakturor - Email

Massdistribuera e-post på det sätt som passar dig. EMD (Email Mass Distributor) är en standardiserad email-tjänst som hanterar stora volymer email och erbjuder full spårbarhet med hjälp av rapporter och kvittenser.

Läs mer...

solution-facta-ymparisto-medium-image

Utgående dokument och fakturor - Utskrift och kuvertering

Utskick via brev är fortfarande en viktig kommunikationskanal för både konsumenter och företag. Många vill fortfarande få sina fakturor, pensionsbesked, kontoutdrag, årsbesked m.m. i sin fysiska brevlåda.

Läs mer...

Karriere - Vergütung

Business Process Services - Hybrid Mail

Hybrid Mail är en tjänst som förenklar och digitaliserar den manuella processen där era medarbetare idag skriver ut sina dokument, går till skrivaren, samlar ihop och kuverterar dokumenten, skriver mottagaradresser och fäster frimärken på kuvert för att slutligen lägga breven på lådan för vidare postdistribution.

Läs mer...