Primary tabs

Utgående dokument och fakturor - Email

Massdistribuera e-post på det sätt som passar dig

EMD (Email Mass Distributor) är en standardiserad eMail-tjänst som hanterar stora volymer eMail och erbjuder full spårbarhet med hjälp av rapporter och kvittenser. Tjänsten riktar sig till företag som vill skicka stora volymer eMail till sina slutkunder.

För att läsa mer om CGI:s tjänst EMD, klicka här
 

Secure eMail är ett kostnadseffektivt, säkert och snabbt alternativ att distribuera känslig information till slutkunder. Man får full kontroll på vilka som mottagit dokumenten samt rapporter och kvittenser på felaktigheter och status. eID-inloggning med e-Legitimation (BankID) säkerställer att känslig information inte når fel intressenter.

För att läsa mer om CGI:s tjänst Secure eMail, klicka här