Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och maskininlärning har skapat en stor potential för IT-säkerhetsbranschen när man långt snabbare och enklare kan upptäcka hot. Säkerhetsleverantörer tävlar om att utveckla och marknadsföra nya och effektivare sätt för att upptäcka skadliga beteenden ...
Om det är enkelt att göra rätt, då är det betydligt mer troligt att användare följer de regelverk och policys som verksamheten har. Om man därtill förhöjer användarupplevelsen, så får man inte bara mer nöjda medarbetare, utan man sparar tid, ...
Christer Samuelsson

Rådgivning inom Informationssäkerhet

För att kunna ta rätt beslut om företagets säkerhetslösningar så erbjuder vi rådgivare som kan guida och hjälpa er i besluten om Informationssäkerhet. Våra säkerhetsrådgivare har gedigen erfarenhet och kompetens från hela CGIs globala nätverk och besitter kunskap hur man skyddar sitt företag i en miljö där nya hot och risker ändras från dag till dag.

Läs mer om Rådgivning inom Informationssäkerhet.  

 


 

Arbeta säkert med Cybersecurity

Inom Cybersecurity är information företagets viktigaste tillgång. Nu är det viktigare än någonsin att skydda informationen mot cyberattacker. Med hjälp av Cybersecurity kan organisationen sätta policys kring regler och rutiner, klassificering av information, behörigheter och användarkonton. Här berättar Christer Samuelsson, ansvarig för Cybersecurity på CGI, hur du skyddar din verksamhets viktigaste tillgångar.

Cybersecurity från grunden

Vi på CGI bygger Cybersecurity från grunden. Cybersecurity ska finnas med i alla delar av verksamheten - väl integrerat och inbyggt. Om din organisation har en stabil grund att bygga vidare på kan ni enklare hitta rätt säkerhetsnivå. Riskerna minimeras och ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. 

 


cybersecurity digital display financial figures

Global Cybersecurity

Säkerhet är ingenting som implementeras över en natt. Vi bygger en stabil grund som utgår ifrån verksamhetens behov. Läs vidare

CSR-group-people

Certifikattjänsten

Tillit är nyckelordet för de flesta organisationer och processer. Vi måste kunna lita på att den som har tillgång till våra system och tecknar avtal är den som hen säger sig vara. Läs vidare

Cyber-Desktop-Medium

Sårbarhetsanalys

Security Assessment Services (SAS) är en samling tjänster för att identifiera tekniska sårbarheter i IT-system. Läs vidare

cybersecurite

eID – paketerad tillit

All verksamhet bygger på att man med säkerhet kan säga att den information man har är korrekt, att den kommer från någon man litar på och att en person är den de säger sig vara. Läs vidare

government cyber breach control room

Identitetshantering (IAM)

CGI:s utgångspunkt är att väl fungerande hantering av identiteter och behörigheter till stor del handlar om kontroll och styrning av involverade parter och gränssnitten mellan inblandade processer. Läs vidare

Assises de la sécurité

Security Operations Centers (SOC)

CGI:s hyllade säkerhetstjänster används globalt för att möjliggöra innovativa lösningar och samhällsviktiga funktioner. Läs vidare

Cybersecurity

Signature Service

Med Signature Service öppnar sig nya möjligheter för digitala signaturer i det svenska eko-systemet av e-legitimationer. Tjänsten baserar sig på e-legitimationsnämndens standard för fristående underskriftstjänster och bidrar till att uppfylla eIDAS direktivet. Läs vidare


Cybersecurity ökar medvetenheten om riskerna

Inom Cybersecurity bygger vi in säkerhet i alla aspekter av verksamheten: från infrastruktur och nätverk till mobilappar, utbildning av medarbetare och den kontinuerliga verksamheten. Tillsammans med våra kunder bedömer och analyserar vi potentiella cyberrisker. Vi kan övervaka IT-miljöer i realtid, upptäcka hot och se till att nödvändiga lösningar implementeras. Detta bidrar till att säkerställa att kontinuerlig verksamhet bibehålls även under en cyberincident.

Våra erbjudanden omfattar konsulttjänster och utbildning, integration och implementering av säkerhetslösningar samt managerade tjänster, m a o erbjuder vi inom Cybersecurity allt från granskning och compliance till policyer och arkitektur.