CGIs omvandlingsinriktade applikationstjänster grundar sig på en flexibel resultatbaserad modell som är utformad för att kontinuerligt förbättra prestandan, höja kvaliteten och driva
  • Page

CGI ProAction-AS

CGIs omvandlingsinriktade applikationstjänster grundar sig på en flexibel resultatbaserad modell som är utformad för att kontinuerligt förbättra prestandan, höja kvaliteten och driva. Läs mer.

Verzekeringen smart phones

 


 

  • 40 års erfarenhet av applikationstjänster för storföretag och myndigheter över hela världen.
  • Ger lokala team stöd av globala resurser med en stark leveranshistorik av kvalitet och hög kundnöjdhet.
  • Flexibel, optimerad global leveransmodell, med alternativ onsite, onshore, nearshore och offshore.
  • Standardiserade produktivitetsverktyg och processer.
  • Integrerad, heltäckande tjänsteprocessmodell fokuserad på affärsmål och resultat.
  • Förutsägbar, mätbar, transparent och resultatbaserad prissättningsmodell.
  • Förbättrad skalbarhet för on-/off-boarding av resurser.

it outsourcing it governance

 


 

Rencontrez-nous à Grenoble le mardi 11 décembre

Applikationsutveckling och underhåll

Vi fokuserar på att leverera strategiska affärsresultat genom att hjälpa kunderna att fullt ut maximera värdet av sina applikationer, driva operativ framgång och få konkurrensfördelar. Läs vidare.
 

CGI Client Global Insights 2018

Förvaltning av applikationsportfölj (APM)

CGI:s APM-experter bedömer företagets applikationslandskap baserat på affärs- och teknikmål och rekommenderar att applikationerna moderniseras, byter plattorm, migreras, avvecklas, konsolideras eller ersätts. Läs vidare
 

accelerated testing

Kvalitetssäkring och testning

Vi samarbetar med kunderna för att definiera deras specifika mål och krav på servicenivå och hanterar sedan alla aspekter av testningen med ett innovativt och beprövat tillvägagångssätt som minimerar riskerna, förbättrar prestandan och driver konkurrensfördelar. Läs vidare

client global insights

Applikationsmodernisering och migrering

CGI förstår organisationernas behov att maximera investeringarna i deras befintliga applikationslandskap. Vi ingår partnerskap med kunder för att omvandla deras applikationer så att de kan sänka sina ägandekostnader och uppnå affärsmålen. Läs vidare