CGI:s applikationsportföljförvaltning (APM) möjliggör för organisationer att kontinuerligt förbättra och utveckla sina applikationsportföljer för att klara ändrade affärsbehov och driva långsiktigt värde. Genom vårt ramverk för APM-styrning och tjänster ger CGI Unify360 Portfolio Manager kunderna följande:

  • Djupförståelse för varje applikation, inklusive funktioner, beroenden, affärsvärde, nödvändig supportkompetens och mer.
  • Stor bildvy över applikationsportföljen för att kunna fastställa om den uppfyller nuvarande mål och att stödjer beslutsfattande om dess framtida utveckling.
  • Tydlig bedömning av kostnader och risker i den nuvarande applikationsportföljen.
  • Anpassning av affärs- och teknikmål.
  • Insikter för att effektivt kunna mäta omfattningen och påverkan av att göra ändringar i portföljen.

Genom APM identifieras problem och rekommendationer för förbättringar görs löpande för att säkerställa effektiv applikationshantering och optimering, som förbättrar prestandan och uppfyller affärsmålen. Våra tjänster omfattar även APM-relaterade verksamhetsaktiviteter, som business process reengineering, förändringshantering, utbildning, HR, etcetera.

En affärsklädd man och kvinna står och samtalar på ett öppet kontor medan några kollegor ses prata och titta på en surfplatta i bakgrunden