Flexibel verktygsbaserad strategi Driver proaktiv och prediktiv leverans genom process- och teknikautomatisering och digitala insikter. Ladda ner och läs mer i PDF:en.

På CGI hanterar vi alla faser av applikationsutveckling och underhåll under livscykeln. Några av de unika beståndsdelarna i vår strategi är:

  • Kundcentrerad styrmodell: Säkerställer starkt fokus på rätt resultat vid rätt tillfälle, flexibiliteten att snabbt kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar samt effektiv och ansvarstagande projekt- och tjänsthantering som leder till operativ excellens.
  • Innovation och omvandling: Driver utveckling av nya idéer och genomgripande lösningar genom nära samverkan med kunder, insikter och tankeledarskap, CGI:s ICE-program och kompetenscenter liksom partnerskap med branschinnovatörer.
  • Resultatdrivna prestanda: Upptäck potentialen för affärsomvandling genom att kombinera detaljerad analys och insamling av data med kontinuerliga justeringar av affärs- och IT-processer genom CGI:s avancerade metoder.

​​​​​​​

En kvinna sitter koncentrerat och läser om CGI:s applikationstjänster vid sitt arbetsbord och är upplyst av skärmen, hennes ena hand håller hon mot hakan