Office 365 Enterprise är Microsofts molnbaserade plattform för samarbete, kommunikation, produktivitet och intranät som används av över 100 miljoner användare världen över. Här finns de klassiska verktygen vi alla känner till så som Word, Excel och Powerpoint men även specialiserade verktyg för samarbete, uppföljning, onlinemöten, video och kommunikation. Office 365 blir snabbt navet för både strukturerat och ostrukturerat samarbete, men för användaren kan det vara en utmaning att veta exakt vilket verktyg som löser det för stunden rådande behovet.

CGI:s paketerade Office 365-lösning

CGI erbjuder en paketerad lösning som hjälper användarna att förstå när de ska använda vad, samt en modell för informationsförvaltning som underlättar ägandet och säkerställer att informationen är korrekt och uppdaterad. I vår paketering CGI Collaboration Plattform (CCP) finns stöd för nyhetspublicering, nyhetsbrev, CMS med bland annat informationssidor och landningssidor, ledningssystem (QMS), samarbete, samt digital skyltning (Digital Signage).

Allt syftar till att hjälpa användaren att hitta information på ett enkelt sätt och att lära sig navigera i Office 365 – så att värdet av investeringen maximeras. Det är stort fokus på koncept så som working out loud och omnichannel, som bygger på att möta medarbetaren där den är, snarare än att försöka leda navigationen till startsidan.

digital-workplace-demo

Vi erbjuder en stark rapporteringsmodul med funktionalitet för att exempelvis mäta engagemang samt hur respektive chef eller enhet når ut med sitt budskap till den tilltänkta målgruppen. Denna paketering passar lokala och globala bolag, med stöd för 17 olika språk. Vi har goda erfarenheter av att engagera såväl fält som -fabriksarbetare genom digital kommunikation – det handlar trots allt om att öka den digitala mognaden på hela företaget när omvärlden genomgår en digital transformation.

CCP baseras på en kombination av Office 365, Azure och PowerBI där styrkan i moderna SharePoint Online kombineras med Yammer och Microsoft Teams, med skalbarheten i Azure. Idag används ACP av över 100 000 användare globalt och vi kan hjälpa er längs alla steg – från strategi till införande och förvaltning.

GDPR / Office 365

Vi på CGI är experter på både GDPR och Office 365, vilket gör att vi kan hjälpa er att säkerställa att ni som organisation har rätt förutsättningar för att följa GDPR-lagstiftningen även när det kommer till er ostrukturerad information som exempelvis email eller lagrade dokument. Denna tjänst förutsätter inte att ni använder vår paketerade lösning för Office 365 utan erbjuds till alla organisationer som använder eller utvärderar Office 365 Enterprise.

Specialister

CGI har specialister inom förändringsledning, krav, test, projektledning samt förstudier/upphandlingar gällande digitala arbetsplatser. Kontakta gärna oss om ni har behov av denna typ av kompetens, även om ni inte bestämt er för Office 365.