INTERNET OF THINGS (IOT)

Internet of Things (IoT) är tekniken som sammankopplar människor, platser och produkter – och som är på god väg att fundamentalt revolutionera industrier världen över. När den fysiska och digitala världen länkas samman till ett, finns möjlighet till helt nya affärsmodeller som tidigare bara gick att fantisera om. Vi på CGI hjälper er att utforska hur ni skapar maximalt värde genom IoT.


ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)

Gång på gång ser vi nu exempel på hur artificiell intelligens överträffar mänsklig kapacitet när det gäller att ta snabba och korrekta beslut i stora datamängder i flera dimensioner där vi människor går vilse. Bara fantasin sätter gränserna på vad vi kan använda det till. Denna fantastiska superkraft kan ge helt nya värden till er verksamhet. Vi hjälper er!


ANALYTICS

Vi hjälper våra kunder att utvinna insikter ur sina ständigt ökande datamängder, detta för att nå förbättrad lönsamhet och konkurrensmässighet på marknaden. Vårt mål är att våra kunder skall kunna fatta faktabaserade beslut med ett beslutsstöd i världsklass, men också kunna nyttja ny teknik för att skapa nya affärsmodeller och ligga steget för konkurrensen.


BLOCKCHAIN

Ordet blockchain – en kedja av block – är ett ord som förekommer allt oftare, i många olika sammanhang. Tidigare förekom den mest i finansiella sammanhang, men nu förändrar tekniken snabbt förutsättningarna i många branscher.


VIRTUAL & AUGMENTED REALITY

Föreställ dig att du kan vandra runt inne på din data-handelsplats. Eller se produktionslinjernas nummer bara genom att scanna en fysisk växt med dina ögon.


BI OCH ADVANCED ANALYTICS

För att data ska kunna bli information som verkligen skapar värde måste de förstås och användas.


SMARTA STÄDER

Digitaliseringen och möjligheten att alltid vara uppkopplad har lagt grunden för nya lösningar och nya tjänster som underlättar livet för medborgarna. Det ryms mycket i begreppet; allt från stöd som förenklar krångliga processer som att navigera genom socialförsäkringssystemen till lyktstolpar som tänds när någon är i närheten för att spara energi.