Data science

Business intelligence 

De flesta traditionella implementeringar av business intelligence och datalagring lyckas inte attrahera nya användargrupper eller öka användandet efter att det ursprungliga målet har uppnåtts. Frustration över det gamla arbetssättet har öppnat upp en marknad för hosting av användarvänliga självbetjäningsverktyg som förbättrar situationen men som trots allt inte kan lösa de bakomliggande problemen med att få tillgång till data snabbare, säkerställa konstant datakvalitet eller att nå fler användare.

När det gäller analys av data hoppar allt fler chefer, analytiker och marknadsförare över traditionella organisationsstrukturer och hierarkier.

De utformar ny kampanjer och kontaktytor som bygger på förmågan att nå och analysera vilken information som helst, när som helst. Detta blir möjligt genom nya användarvänliga lösningar, och vi tror att det är ett värdefullt steg framåt gällande hur företag säkerställer fortsatt innovation och inspirerar sin personal att uppnå högre mål.

Advanced Analytics

Läs om Advanced Analytics på vår globala webbplats.

innovation-analytics-data

Användningsområden

Rörelsen mot självbetjäning sätter även press på befintliga infrastrukturer och kan öka frustrationen inom organisationen. Faktum är att svarstiden för avancerade ärenden och rapporter kan vara så långsam att den tillslut demoraliserar och desillusionerar användare och anställda. Och din ledtid för att lägga till nya datakällor med kapacitet att hantera de ökade kraven kan sträcka sig över veckor och månader.

CGI tror på kraften i att öppna upp analyser i alla våra arbetsområden och i våra partners affärer. Då vi arbetar med organisationer som kräver noggrannhet, effektivitet och handlingsförmåga i realtid inom alla områden i sin datacykel specialiserar vi oss på att omvandla data till ren insikt och ett samarbetsverktyg för hela organisationen genom att göra data synlig och transparent. Vi hjälper alla användare att tillämpa statistik, visualisera data och samarbeta kring insikter för att kunna sköta verksamheten bättre.

Samarbete kring business intelligence ger chefer och ledare en god möjlighet att snabbt hitta den information som behövs för att fatta beslut. Detta kräver insikter kring vad som händer just nu snarare än en email-rapport om någonting som hände för veckor eller månader sedan. Digitaliseringen av processer gör arbetet enklare för både chefer och anställda då rapportarbete minimeras.

Vi har arbetat med samarbete, business intelligence och datalagring i över 15 år. Under den tiden har vi byggt ett långsiktigt partnerskap med kunder liksom med globala teknikutvecklare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att låsa upp all din informations sanna potential!

 


 

Hur kapitaliserar man på tillgångar i form av data?

Vi på CGI upplever att prediktiv analys kombinerad med maskininlärning och AI är en dold skatt för de flesta av våra kunder. För att kapitalisera på, och utnyttja data fullt ut, krävs det ett tydligt tillvägagångssätt. Börja med att förstå magnituden av data, skapa den kort- och långsiktiga visionen, designa lösningen och exekvera sedan.