I ett ständigt ökande flöde av data ökar också behoven av visualisering utifrån stora mängder komplex data för att skapa nya insikter. Fler och fler inser att avgörandet idag står i förmågan att omvandla data till affärer. Och behovet ökar konstant i takt med ett ökande flöde av data.

En konkurrenskraftig organisation måste också snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden genom att ta in nya informationsmängder och sammanföra med befintlig data, detta kombinerat med möjligheten till snabba förändringar i verksamheten. Tekniken ger alla möjligheter till detta, men det krävs ett stort kunnande inom såväl tekniska som mer verksamhetsnära områden för att skapa en analys- och beslutsstödsplattform som möter kraven i en modern och snabbrörlig organisation.

Vi hjälper våra kunder att nå förbättrad lönsamhet och konkurrensmässighet

Vi hjälper våra kunder att utvinna insikter ur sina ständigt ökande datamängder, detta för att nå förbättrad lönsamhet och konkurrensmässighet på marknaden. Vårt mål är att våra kunder skall kunna fatta faktabaserade beslut med ett beslutsstöd i världsklass, men också kunna nyttja ny teknik för att skapa nya affärsmodeller och ligga steget för konkurrensen. Vi gör detta möjligt genom stort verksamhetskunnande, djup kompetens inom arkitektur och hög kunskap om den senaste tekniken.

Vi har erfarenhet av att driva projekt som snabbt säkerställer att kunden får en bra avkastning på sin investering. Med hjälp av unika, agila metoder och verktyg, med täta leveranser, säkerställs snabbt värde till verksamheten samtidigt som nya idéer kan utvecklas under resans gång.

Idag finns verktygen, men nya strategier måste arbetas fram för att möta utmaningarna med att strukturera data och omvandla till affärsnytta. Affärsnytta skapas genom ökad tillgänglighet till relevant data för analys, vilket innebär bättre förståelse för affären. Genom snabb tillgång till analys och insikter skapas ett väsentligt fundament för en modern och snabbfotad verksamhet.

Våra närmsta partners är Microsoft och Qlik där vi har både djup och bredd inom hela teknikbasen.

agile-analytics-medium

Agile Analytics Platform – CGI Darwin

CGI har många års erfarenhet av Business Intelligence och Analytics och har genom åren byggt upp ett ramverk - CGI Darwin. CGI Darwin används för att helt automatisera byggnationen av en plattform för hantering av alla typer av data, i molnet eller på marken.

qlik-analytics-medium

Qlik Analytics

Snabb tillgång till analys och insikter genom affärsdata är inte längre bara en fördel, det är en förutsättning för konkurrenskraft och fundamentet i en modern och effektiv verksamhetsstyrning. Qlik Sense är ett analysverktyg så intuitivt och lättanvänt att vem som helst kan ta fram egna appar och dashboards för att skapa inblick i verksamheten. CGI är partner med Qlik och har ett komplett kompetens- och tjänsteutbud inom hela Qliks produktportfölj.

advanced-analytics-medium

Advanced Analytics

Vi bygger prediktiva modeller och nyttjar artificiell intelligens för att till exempel förutse kunders beteende och förbättra kvaliteten i vården, men även mönsterigenkänning, visualisering och komplex statistisk analys är viktiga verktyg.

data-innovation-lab-medium

Data Innovation Lab

Data Science, Advanced Analytics och Machine Learning är buzzwords som förnyar och utvecklar ditt företags syn på datadrivna insikter – men hur kommer du igång?

omraden-analytics-medium

Fler områden inom Analytics

Vi arbetar ständigt med paketering för att skapa attraktiva erbjudanden inom Analytics. Läs mer om vad vi erbjuder.