IBIC in Treserva. Implementering i ett övergripande system för vård och omsorg

Nya moduler i Treserva som ger stöd för Ibic ÄO, Ibic LSS och Ibic FM. Modulen Ibic ger smidigare handläggningsprocess och tillgång till mobila plattformar.
 

Mobilt arbetssätt minskade stressen i hemtjänsten

Mindre stress och mer tid till omsorg. På hemtjänsten i Göteborg har en mobilapp lett till ett helt nytt arbetssätt för personalen.
 

Treserva vård och omsorg

Treserva Individ- och Familjeomsorg – ett system för effektivare verksamhet Treserva är ett gemensamt system för den kommunala socialtjänstens alla kärnverksamheter. Läs mer.

Treserva

Inom din kommun har man, precis som i andra kommuner, ambitionen att ge sina invånare bästa möjliga service och en välfärd av högsta kvalitet. Läs mer.