User Experience design har blivit ett alltmer populärt och använt begrepp inom IT-branschen, men vad innebär egentligen UX? Som UX-designer upplever jag att det finns en osäkerhet bland både kunder och kollegor exakt vad jag gör och vad jag kan leverera i ett projekt.

UX är inte (bara) UI

Jag har varit med om att UX – User Experience – ibland används synonymt med UI – User Interface. Medan detta inte är helt fel, reducerar det perspektivet hela kundupplevelsen till gränssnittet.

Som UX-designer innebär mitt jobb inte enbart att bestämma färg på knappar och textstorlek. Faktum är att gränssnittsdesignen upptar en relativt liten del av en UX-designers arbetsuppgifter. Förutom UI innefattar UX även interaktionsdesign, innehållsstrategi, branding, processflöden, navigation och informationsarkitektur, användarforskning (förståelse av användaren och användningskontexten), användbarhet, tillgänglighet, och användartestning. UX är med andra ord en paraplyterm som innehåller många aspekter av det som formar användarupplevelsen. Utseendet är en mycket viktig del av användarupplevelsen, men det är långt ifrån allt.

Att förstå problemet innan man funderar på lösningar

Ibland upplever jag och mina kollegor att vi uppfattas som lite jobbiga i början på projekt för att vi gärna vill fokusera på själva problemet som projektet ämnar lösa, istället för att börja tänka på lösningsförslag direkt. Vad är bakgrunden till projektet? Vilket problem vill kunden lösa, vad vill de uppnå? Vilka är de tänkta användarna (och de faktiska användarna)? Är problemet som kunden vill lösa det faktiska problemet, eller ligger något annat bakom?

Sådana frågor är ofta svåra att besvara, men de är mycket viktiga. Det kan verka tråkigt att vänta med att dela med sig av sina idéer i början av projektet, men teamet kommer att vinna på det i slutändan. Det är nämligen så att när man börjar tänka ut en lösning innan problemet är färdigundersökt så är det lätt att låsa fast sig vid den. Detta kan minska kreativiteten och påverka den slutliga lösningen negativt. Det tar en del tid att förstå problemet innan man börjar komma fram till en lösning, men man tjänar på det i längden med en mer genomtänkt lösning med högre kvalitet.

UX som "must have" istället för "nice to have"

Slutligen händer det tyvärr också att UX ses mer som en bonus i ett projekt, snarare än en lika vital del som utveckling och test. Det är sant att utan utveckling blir det ingen produkt, men utan UX är sannolikheten stor att produkten som utvecklas inte uppföljer alla användarbehov. Idag räcker det inte att något fungerar, det måste också vara användbart och tillfredsställande att använda. En väl designad produkt skapar ökad kundnöjdhet vilket leder till en lojal kundbas, mer intäkter och ett gott rykte.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use