Vår erfarenhet och expertis 

Vi är en ledande leverantör på den svenska marknaden. Ett exempel är BFUS, nästa generations kundinformationssystem för multi utilityföretag i alla storlekar och med fullt stöd för samtliga nyttigheter.

Vi är partner till åtta av tio av de största utility-bolagen i Europa. Totalt i världen har vi omkring 200 kunder inom samhällsservice.

Vi har levererat och hanterar 12 (till exempel Danmark) av totalt 18 centrala marknadsplatser (HUB) runt om i världen.

Vi har outsourcingavtal med kunder som EDP (Portugal, Spanien, Brasilien och USA), Elexon (Storbritannien) och EDF (Frankrike)

Support för stora, kända projekt inom Smart grid-området, exempelvis InovGrid i Portugal och Low Carbon London i Storbritannien

Vi har fått flera globala utmärkelser för våra innovativa lösningar inom utilityområdet
 

CGI:s Optimized Network Utility-vision hjälper kunder att övergå till ett nya med hållbara energisystem.

 


 

Business for utilities suite

Business For Utilities Suite

Nästa generations affärssystem för Utilities. Kraftfullt, flexibelt med stort fokus på mobilitet för att snabbt kunna möta omställningar på marknaden.

Läs mer...