Christer Samuelsson

Tillsammans möter vi hoten

Just kommit tillbaka efter en två dagar lång övning på temat hur samhället ska försvara sig mot cyberhot i framtiden. Om någon nu haft en annan uppfattning kan jag säga att det är ett hot som samhället tar på största allvar. Under dessa två dagar har olika delar av försvaret, blåljusmyndigheter, samt samhällsbärande företag inom energi, infrastruktur och annat spelat igenom ett antal realistiska scenarios och tagit fram förslag på fortsatta utveckling.

CGI har länge drivit tesen att försvaret mot cyberhot aldrig kan handla enbart om att skydda det enskilda företaget eller myndigheten. För att möta hot från både organiserad brottslighet och statsterrorism krävs att alla aktörer går ihop och samarbetar: energitillförseln, kommunikationen och infrastrukturen måste skyddas, liksom egendom och personal och andra resurser som krävs för att samhället ska fungera.

Vi har just gått in i den globala cybersäkerhetsmånaden och i EU hanteras kampanjerna av ENISA – i Sverige av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Syftet är att väcka uppmärksamhet och skapa kännedom kring de hot som medborgare och företag möter i sin vardag. Det handlar inte längre om att bli rånad på vägen hem en mörk kväll utan om att ens identitet, egendom och pengar kan försvinna utan att man har något som helst signalement att gå på.

För att samhället ska fortsätta fungera trots de ökande hoten mot individer, grupper, företag och samhällsfunktioner krävs som sagt nya grepp och stora satsningar från alla inblandade. För vårt team från CGI var de senaste dagarnas övning bara en av flera under hösten och våren. Som med så mycket annat finns det inget annat sätt att bli bra än att öva, och vi investerar därför stort i dessa aktiviteter, för vår egen, våra kunders och vårt samhälles skull.

Blog moderation guidelines and term of use