Business for Utilities Suite

Verktyg för de växande kraven inom utilities

Avregleringar, ökade kundkrav, ökad konkurrens och ny, möjliggörande teknik driver på stora förändringar i utilitybranschen. Det blir allt viktigare att kunna ställa om och utnyttja nya affärsmöjligheter. Därför har vi utvecklat en ny generations affärssystem: Business For Utilities Suite (BFUS).

BFUS är ett kraftfullt verktyg för att hantera utmaningarna och skapa nya affärer, samtidigt som det förenklar arbetet med fakturering, kundinformation, kontrakt, produkter, mätvärden med mera. Det gäller att kunna paketera produkt- och priserbjudanden på rätt sätt för att vinna marknadsandelar. Ni kortar ledtider och accelererar time-to-market för nya produkter och tjänster.
BFUS är framtaget för att passa företag i förändring. Att ha ett flexibelt och framåtsyftande affärssystem har nog aldrig varit viktigare inom utility.  

Business For Utilities Suite har en tjänstebaserad arkitektur för att enkelt kunna integrera med andra system och databaser, till exempel karttjänster, kreditupplysning och fastighetsregister. 
Det är ett avtalsbaserat system som fungerar lika bra för anläggningsbundna leveranser som för leveranser av tjänster.
BFUS har ett modernt användargränssnitt och mycket bra interaktion med andra system. Här finns effektiva verktyg för uppföljning av olika funktioner, till exempel en inbyggd ärendehantering för styrning och uppföljning av företagets viktigaste processer. Ett annat prioriterat område är statistik och beslutsstöd och smarta verktyg för att tolka, bearbeta och visualisera information för att utläsa trender och avvikelser.

Det vi erbjuder

  • Säljstöd
  • Produkter och priser
  • Avtal
  • Kundservice med leverantörsbyte
  • Mätutrustning, avräkning och mätvärden
  • Debitering
  • Kundreskontra
  • Analys
  • Portallösning