Media center

Broschyrer

CGI- Brochure
Titel/Sammanfattning Download PDF Number of pages
Auto enrollment

Tjänsten Automatisk hantering av certifikat, som är ett tillval till grundtjänsten Certificate Services, erbjuder automatisk utrullning av certifikat för både användare och maskiner.

View summary
Auto enrollment 1 / 101 KB
Auto enrollment

The Auto-enrollment Service is an add-on to the basic Certificate Services that offers auto-enrollment of certificates for both users and computers.

View summary
Auto enrollment 1 / 149 KB
B2B Integration - Elektronisk filöverföring mellan företag

B2B Integration innebär att våra kunder kan föra över filer elektroniskt (EDI) mellan sina egna IT-system och andras. 

View summary
B2B Integration - Elektronisk filöverföring mellan företag 2 / 259 KB
BCMail - Kommunikation direkt från ert affärssystem till kundens brevlåda

Skickar ditt företag ofta ut kundkommunikation som fakturor, kontoutdrag, avtal med mera? Det här är kommunikation som i regel startar i ert affärssystem och kan göras både billigare och effektivare externt. Vår tjänst BCmail är speciellt utvecklad för att hjälpa dig med produktion och distribution av sådana försändelser. Vare sig du har mindre eller större volymer kan du dra nytta av vår infrastruktur och våra skalfördelar.

View summary
BCMail - Kommunikation direkt från ert affärssystem till kundens brevlåda 2 / 224 KB
Bli en av oss

I över 40 länder runt om i världen arbetar vi med fler än 10 000 kunder i ännu flera spännande projekt. Väljer du att arbeta hos oss, har du stora möjligheter till utveckling och framsteg. Här hittar du de spännande uppdragen och de stora resurserna.

View summary
Bli en av oss 1 / 469 KB
Business Intelligence

Information is knowledge, and knowledge is power. You can use that power to gain a market competitive advantage.

View summary
Business Intelligence 2 / 238 KB
Certificate Service

CGI handles the entire infrastructure, and all the maintenance work that is needed to provide a secure and sustainable solution.

View summary
Certificate Service 2 / 208 KB
Certificate Service

Med Certificate Services tillhandahåller vi en tjänst för smidig och säker åtkomst till certifikat.

View summary
Certificate Service 2 / 137 KB
CGI Cloud Banking

Bank på kran - ett riktigt kraftpaket

Öka ditt kundfokus med en modern bankplattform som tjänst

Vill du bli mer snabbrörlig och öka ditt kundfokus?

Nu har du möjlighet att skapa en starkare position med CGI Cloud Banking, en standardiserad och tjänstebaserad plattform som innehåller ett brett utbud funktioner för att låna, spara och betala. Genom att köpa kärnbankssystem på kran, betalar du bara för det du använder.

Som den första moderna, molnbaserade banklösningen på svenska marknaden, förändrar den dina förutsättningar radikalt.

View summary
CGI Cloud Banking 2 / 354 KB
CGI i korthet

Att göra våra kunder framgångsrika och nöjda är grunden för vår verksamhet. Med ett konsekvent, disciplinerat och ansvarstagande tillvägagångssätt levererar CGI på en branschledande nivå. 95 procent av våra projekt levereras i tid och enligt budget och vi har en genomsnittlig kundnöjdhet som uppgår till 9 av 10.

View summary
CGI i korthet 2 / 76 KB
CGI Signature Service
View summary
CGI Signature Service 2 / 234 KB
Cloud

Tillsammans med Microsoft erbjuder vi Sveriges första privata moln, där all data lagras i Sverige.

View summary
Cloud 2 / 353 KB
E-formulär – digitala formulär

För att öka servicen för medborgare och minska administrationen kan e-formulär vara till stor hjälp. Ett e-formulär vägleder och förenklar för medborgaren som fyller i uppgifter, samtidigt som det effektiviserar handläggningen för den som tar emot blanketten.

Syftet med e-formulär är att skapa enklare regler, färre blanketter och ett minskat uppgiftslämnande. Myndigheter kan lättare samarbeta, handläggningstiderna minskar och servicenivån ökar. Konkret handlar det om system som skapar webbaserade frågeflöden av blanketter, där kontroller utförs på ett sådant sätt att risken för motstridiga och felaktiga uppgifter minimeras. Eftersom gränssnittet är dynamiskt stödjer systemet olika språkval och individuella anpassningar.

View summary
E-formulär – digitala formulär 2 / 175 KB
E-plattform

Vi på CGI Sverige kan erbjuda er tillgång till vår e-plattform. E-plattformen består av olika delar som kan nyttjas separat eller som en helhet. I grunden är det en tjänst för medborgare och offentlig sektor där alla parter kan se kommunikationen inom e-tjänsteområdet. Genom tjänsten Mina Engagemang, även kallad Mina Sidor, går det att initiera och följa ärenden samt hålla sina personuppgifter uppdaterade. Intelligenta formulär, även kallade e-formulär är en annan del av e-plattformen. Ett e-formulär kan hjälpa användaren att fylla i korrekt i formulärets fält, även nyttja förifyllnad, spara påbörjade formulär samt signera dem elektroniskt. Informationen kan sedan tas emot elektroniskt för eventuell vidare integration till olika verksamhetssystem. All informationsöverföring sker krypterat och säkert och elektroniska legitimationer nyttjas fullt ut i alla tjänster.

View summary
E-plattform 264 KB
eArchive

CGIs lösning för digital arkivering av dokument och filer heter eArchive. Det är en flexibel funktionstjänst som ger dig större driftssäkerhet och skalbarhet jämfört med om du själv administrerar din arkivlösning. 

View summary
eArchive 2 / 221 KB
eID tjänsten – Säker verifiering och underskrift över internet

CGIs eID tjänst är det i särklass enklaste sättet för företag och verksamheter att få stöd för identifiering och digitala signaturer i webbapplikationer.

View summary
eID tjänsten – Säker verifiering och underskrift över internet 2 / 275 KB
eLön

eLön är en funktionstjänst för att enkelt distribuera lönebesked till de anställda elektroniskt via Internet. Ni slipper kostnader och miljöpåverkan från utskrift, kuvertering och postdistribution. Samtidigt får medarbetarna en bättre service med ett personligt lönearkiv.

View summary
eLön 2 / 172 KB
EMD - Säker massdistribution av e-mails

Vi på eServices inom CGI arbetar med att tillhandahålla tjänsten EIS. Tjänsten innehåller bland annat modulen eMail Mass Distribution (EMD), vilken är en CGI-utvecklad service för säker massdistribution av e-mails. 

View summary
EMD - Säker massdistribution av e-mails / 288 KB
eSign – Digital dokumentsignering

Esign är CGI:s tjänst för digital dokumentsignering och den stödjer våra kunder i digitaliseringsprocessen. Tjänsten möjliggör för användare att snabbt och smidigt skriva under avtal digitalt vid butiksförsäljning, telefonförsäljning eller online/chat.

View summary
eSign – Digital dokumentsignering 2 / 248 KB
Etisk Arbetsplats

Etisk Arbetsplats kompletterar din organisations säkerhet genom att övervaka organisationens PC utrustning från att användas till att visa, distribuera eller lagra digitalt media som kan innehålla material där barn utsätts för övergrepp.

View summary
Etisk Arbetsplats 2 / 178 KB
Federering och SAML 2.0 Anslutning via CGIs Identity Provider (del av eID-tjänsten)

Ett enkelt och standardiserat sätt att använda elegitimationer för inloggning är att använda en Singel Sign On (SSO) teknik baserad på den etablerade OASIS-standarden SAML 2.0 från CGI.

View summary
Federering och SAML 2.0 Anslutning via CGIs Identity Provider (del av eID-tjänsten) 2 / 161 KB
Financial Consumer Demands for Tomorrow’s Digital Bank

In our new survey for 2015, “Financial Consumer Demands for Tomorrow’s Digital Bank,” we go a step further, investigating why consumers do business with banks, how tomorrow’s digital bank should design value-add services for them, who they see asbest-in-class providers, and how banking will evolve moving forward.

View summary
Financial Consumer Demands for Tomorrow’s Digital Bank 42 / 4 MB
Företrädartjänst

Företrädarregistret är en säkerhetslösning som främst riktar sig till myndigheter men även till kommuner och privat sektor där företrädare för olika organisationer kan identifieras och även skapa underskrifter i de e-tjänster som har det behovet.

Grunden för denna typ av funktionalitet är ett register vari fullmakter är registrerade där det framgår vilka som får företräda vilken organisation. Innehållet i detta register ansvarar kunden själv för och administrerar i ett modernt webbgränssnitt.

View summary
Företrädartjänst 2 / 163 KB
Förmedlingsväxeln – Smart distribution av dokument och meddelanden till medborgaren

Nu kan kommuner, myndigheter eller landsting enkelt och säkert förmedla försändelser på det sätt som varje medborgare själv föredrar att motta dem på – via Skatteverkets ”Mina meddelanden”, E-post, eFaktura via Internetbank, eller fysisk brevdistribution.

View summary
Förmedlingsväxeln – Smart distribution av dokument och meddelanden till medborgaren 3 / 330 KB
HR eView

Hur länge sedan var det ni gjorde en genomlysning av HR verksamheten? Det finns drygt 20-30 HR-processer på ett genomsnittligt svenskt företag. Har ni koll på dem? En genomlysning av HR-verksamheten ger er en ökad insikt om era HR-processer och ett beslutsunderlag för att förbättra HR-arbetet och därmed öka verksamhetsnyttan.

View summary
HR eView 2 / 327 KB
IAM Access Manager – innovativ identitetskontroll

IAM Access Manager är en flexibel tjänst som både hanterar traditionell autentisering samt banbrytande metoder med federering som med hjälp av SAML-biljetter tillhandahåller en anpassningsbar SSO lösning där betrodda medarbetare och kunder får direktaccess till system och applikationer.

View summary
IAM Access Manager – innovativ identitetskontroll 2 / 291 KB
IAM Access Manager – innovative authentication

IAM Access Manager is a flexible service that supports both traditional authentication as well as new groundbreaking methods with federation through SAML-tickets to provide adaptable SSO solutions where trusted partners and customers get direct access to system and applications.

View summary
IAM Access Manager – innovative authentication 2 / 301 KB
IAM Concepts

IAM Concepts is CGI’s approach to the work with Identity and Access Management (IAM). The IAM Concepts is product independent and CGI adapts to the customers preferences regarding product and platforms within the IAM area.

View summary
IAM Concepts 2 / 491 KB
IAM Deep Analysis

IAM Deep Analysis is one of many CGI services within the area of Identity and Access Management.

View summary
IAM Deep Analysis 2 / 514 KB
IAM Djupanalys

IAM Djupanalys är en av flera tjänster från CGI inom området Identitets- och Behörighetshantering.

View summary
IAM Djupanalys 2 / 516 KB
IAM IDMaaS

IAM IDMaaS is a very cost effective identity management solution which brings great value to business in a short time.

View summary
IAM IDMaaS 2 / 176 KB
IAM IDMaaS – kostnadseffektiv identitetshantering

IAM IDMaaS är en väldigt kostnadseffektiv lösning som tillför värde till verksamheten på kort tid.

View summary
IAM IDMaaS – kostnadseffektiv identitetshantering 2 / 177 KB
IAM Koncept

IAM Koncept är samlingsnamnet för hur CGI arbetar med identitets- och behörighetshantering. IAM Konceptet är helt produktoberoende och CGI anpassar sig efter kundens önskemål och preferenser vad gäller plattformar och produkter inom IAM-området.

View summary
IAM Koncept 2 / 507 KB
IAM Översikt

IAM Översikt är en tjänst för att genomföra en översiktlig kartläggning av identitets- och behörighetshantering inom en organisation för att ge en övergripande bild av nuläge inom området.

View summary
IAM Översikt 2 / 406 KB
IAM Overview

IAM Overview is a service to perform a general survey of Identity and Access Management within an organization to get an outline of the current situation within the area.

View summary
IAM Overview 2 / 354 KB
IAM Role and Compliance

Regeluppfyllnad mot lagar och förordningar blir av allt större vikt i dagens samhälle. För att lyckas med detta är kontroll av identiteter och deras behörigheter en nödvändighet.

View summary
IAM Role and Compliance 2 / 182 KB
IAM Role and Compliance

Compliance with regulatory requirements is getting more and more important in today’s business world.

View summary
IAM Role and Compliance 2 / 181 KB
Intelligent cargo

Brochure about Intelligent cargo

View summary
Intelligent cargo 2 / 4 MB
Intervju med Sara Winqvist - erfaren medlem
View summary
Intervju med Sara Winqvist - erfaren medlem 1 / 657 KB
Jabra, GN Netcom – Klar för tillväxt

Reducerade kostnader och en plattform som gör det
enkelt att växa. Det är några av fördelarna för Jabra,
som har implementerat ERP-lösningen Microsoft
Dynamics AX 2012.

View summary
Jabra, GN Netcom – Klar för tillväxt 2 / 198 KB
Marketing Cloud

The future of marketing is here. CGI presents the leading social media marketing suite and marketing automation services.

View summary
Marketing Cloud 2 / 205 KB
Microsoft Business Platform

Nya tekniska innovationer gör att världen förändras snabbare än någonsin. I allt större utsträckning kommunicerar vi genom sociala medier, jobbar via mobila enheter och hämtar applikationer och data från molnet. Framtidens IT-lösningar förändrar hur vi arbetar och hur vi lever.

View summary
Microsoft Business Platform 2 / 433 KB
Microsoft Dynamics CRM - Marketing Productivity

Den digitala marknadsplattformen med automatiserade marknadsprocesser och kundsegmenterad kommunikation ökar både produktiviteten och ger fler kvalificerade Leads. CRM Online och ClickDimensions är en integrerad marknadslösning med all din kund- och marknadsdata samlad på ett ställe.

View summary
Microsoft Dynamics CRM - Marketing Productivity 2 / 128 KB
Microsoft Dynamics CRM - Referenscase Hilding Anders

Genom att omvandlas från en traditionell säljkår till en digital har Hilding Anders skaffat sig nya förmågor som de kan konkurrera med. Skillnaden ligger i metodik, arbetssätt, gemensamt system och ett antal produktivitetshöjande verktyg som skapar grunden för att arbeta effektivare på marknaden.

View summary
Microsoft Dynamics CRM - Referenscase Hilding Anders 2 / 226 KB
Microsoft Dynamics CRM - Sales and Marketing Productivity

Vi på CGI har utvecklat Jumpstart Sales - en produktivitetshöjande paketerad lösning för företag som gör att du kan accelerera försäljning och utvecklas effektivare för att sälja mer med färre resurser.

View summary
Microsoft Dynamics CRM - Sales and Marketing Productivity 2 / 152 KB
Microsoft Dynamics CRM - Sales Productivity

Jumpstart Sales är en produktivitetshöjande paketerad lösning för företag som ger en effektiv och lyckad start av införandet av ett digitalt säljstöd.

CRM blir ett avgörande hjälpmedel för säljaren då viktig information om kunder alltid finns tillgängligt på ett enkelt sätt samt att företagets säljprocess kan avspeglas i systemet visuellt. Skillnaden ligger i arbetssätt och ett antal produktivitetshöjande verktyg för den nya digitala arbetsplatsen. När cirkeln sluts når man helt nya förmågor att arbeta effektivt, reagera snabbt på marknadshändelser och kan accelerera sin försäljning.

View summary
Microsoft Dynamics CRM - Sales Productivity 2 / 154 KB
Microsoft Dynamics CRM - Vår lösning

Vår lösning tillsammans med vår expertis hjälper dig att få ut mest värde när det kommer till hanteringen av relationer med dina kunder. Vi är din singlepoint-of-contact för din helhetsvy över kunden.

View summary
Microsoft Dynamics CRM - Vår lösning 2 / 61 KB
Mina engagemang

Mina Engagemang är en central punkt för kommunikation mellan medborgare och offentlig sektor. Det är en samlad kontaktyta på webben där varje användare kan göra ansökningar, lämna synpunkter och få insyn i sina egna ärenden genom att logga in med sin e-legitimation, allt utifrån ett ”eget fönster”. Tjänsten bygger på att den offentliga verksamheten redan har en befintlig närvaro på Internet för sina kontakter med användarna av tjänsten. Genom Mina Engagemang kan myndigheter/kommuner snabbt och enkelt publicera sina e-tjänster, tillsammans med en beskrivning av dem, på ett sådant sätt att de blir sökbara och tillgängliga för alla som nyttjar Mina Engagemang

View summary
Mina engagemang 177 KB
Mobile devices

CGI offers a solution that secures the communication between the mobile devices with the use of certificates.

View summary
Mobile devices 1 / 168 KB
Mobile devices

CGI erbjuder en lösning för att säkra upp kommunikationen med de mobila enheterna med hjälp av certifikat.

View summary
Mobile devices 1 / 118 KB
Omni-Commerce: Today’s Imperative for Retail Success

The retail industry is expected to evolve more over the next 10 years than it has in the last 50 years. E-commerce, mobile, iBeacon, new shipping and delivery methods such as “click and collect,” and competition from pure play e-commerce sites are driving much of the change. Leading retailers are reinventing themselves to adapt to and thrive in this new world of retail. CGI’s retail experts work with retailers, large and small, across the globe to help them move to digital, omnichannel business models.

View summary
Omni-Commerce: Today’s Imperative for Retail Success 8 / 437 KB
Partner Collaboration Service

The CGI Partner Collaboration Service provides the tools and the process required in order to be able to share a work platform and information in a fast, agile and secure way, throughout the entire value chain. Without giving your partners access to your valuable assets, CGI helps you to leverage the full potential of your business partnerships and maintain control over your processes.

View summary
Partner Collaboration Service 2 / 600 KB
Pre-study

CRM is a business strategy that blends processes, people, and technology to help you attract sales prospects, convert them into customers, and keep existing customers satisfied and loyal.

View summary
Pre-study 2 / 166 KB
Raindance

Raindance är ett flexibelt och webbaserat hjälpmedel som samlar företagets alla administrativa processer i en sammanhängande digital helhet.

View summary
Raindance 1 / 1 MB
Raindance Appar

En av de grundläggande värderingar som genomsyrar CGIs arbete med Raindance är att noggrant följa den tekniska utvecklingen och ta tillvara de möjligheter den medför.

View summary
Raindance Appar 1 / 969 KB
Raindance Budget

Lättanvända och kostnadseffektiva Raindance Budget & Prognos är den modul inom CGIs affärssystem Raindance som hanterar själva planeringen av ditt företags eller din organisations framtid.

View summary
Raindance Budget 1 / 972 KB
Raindance Projekt

Raindance Projekt, den projektfokuserade delen av CGIs affärssystem Raindance, utgår ifrån en idé om rätt effekt vid rätt tidpunkt.

View summary
Raindance Projekt 1 / 968 KB
Raindance Tid

Raindance Tid är tidsmodulen i CGIs affärssystem Raindance, ett användarvänligt verktyg för tidregistrering och attestering, som hjälper dig hålla koll på debiteringsgrad, frånvaro och övertid.

View summary
Raindance Tid 1 / 965 KB
Raindance Uppföljning

Utöver att stödja det dagliga arbetet med budgetering, prognosticering, attestering, inköp, tidrapportering, projektledning och så vidare ger Raindance Uppföljning dig en exceptionell överblick och insikt i organisationens aktuella position.

View summary
Raindance Uppföljning 1 / 968 KB
Sales Cloud

Take control of your sales productivity by shifting gears and tuning your organization to create real customer value. Transform your sales into an efficient, accurate, and well-oiled machine.

View summary
Sales Cloud 2 / 208 KB
Salesforce CRM

We provide you with the engineering capabilities to transform your business machinery. No hardware. No software. No boundaries.

View summary
Salesforce CRM 2 / 207 KB
SAP

Innovation and business value are at the heart of our work in delivering SAP solutions to clients worldwide.

View summary
SAP 2 / 182 KB
Security Vulnerability Assessment Service

CGI Vulnerability Assessment Service (CGI VAS) är en tjänst för att identifiera tekniska sårbarheter i befintliga IT-miljöer. Syftet är att minska riskerna för intrång eller oavsiktlig skadegörelse som kan påverka eller skada den egna verksamheten.

View summary
Security Vulnerability Assessment Service 2 / 151 KB
Service Cloud

Always on, always connected. The future of customer service is here.

View summary
Service Cloud 2 / 206 KB
SHS – Spridnings- och hämtningssystem

Myndigheter och organisationer har ett ökat behov av att kunna utbyta information med varandra under säkra och kostnadseffektiva former. Den infrastrukturella standard som möjliggör informationsutbytet är gemensam för alla myndigheter och går under namnet Spridnings- och Hämtningssystem (SHS). SHS öppnar möjligheter för IT-system inom all offentlig förvaltning att säkert kunna kommunicera och utbyta information över Internet.

Det är enkelt att komma igång med CGIs SHS-tjänst utan större investeringar. När man anslutit sig till SHS-tjänsten öppnas möjligheten att säkert och effektivt kommunicera med alla andra myndigheter som har SHS, såväl asynkront (filöverföring) som synkront (fråga/svar).

View summary
SHS – Spridnings- och hämtningssystem 1 / 145 KB
Smart Card Management

Smart cards can be used to enhance the security in a company by providing strong authentication for employees or B2B partners.

View summary
Smart Card Management 1 / 104 KB
Smart Card Management

Smarta kort kan användas för att förstärka säkerheten på ert företag genom att erbjuda stark autentisering för anställda.

View summary
Smart Card Management 1 / 57 KB
Supply Chain Acceleration

Supply Chain Acceleration (SCA) brings together 30 years of supply chain knowledge and domain expertise, that results in efficient, cost effective, and customer orientated supply chain ecosystems.

View summary
Supply Chain Acceleration 12 / 4 MB
Supply chain management

CGI SCM supports companies in change management. Our service portfolio offers best practice to support the full change cycle, from feasibility study to continuous improvement initiatives in the changed operations environment. CGI has extensive knowledge and experience and can support you in successful change.

View summary
Supply chain management 1 / 410 KB
Svensk HR

CGI har tagit fram en molnbaserad HR-lösning som möter den moderna organisationens behov av ett kraftfullt HR-stöd tillsammans med ett svenskt lönesystem. Den erbjuder de verktyg som krävs för att hantera alla grundläggande löne- och HR-processer och däröver skapar möjligheter att arbeta strategiskt och framåtriktat.

View summary
Svensk HR 2 / 842 KB
Transportation management advice

Brochure about Transportation management advice

View summary
Transportation management advice 2 / 172 KB
Treserva - ett sammanhållet system

Treserva är ett framtidssäkert omsorgskoncept från CGI med ett heltäckande IT-stöd för all omsorgsverksamhet inom kommunen.

View summary
Treserva - ett sammanhållet system 2 / 84 KB
TWIN - Treasury and Asset Management

Question: How do you focus on shareholder value while combining your financial competence in your treasury or asset management operations with a global corporate-wide perspective?

Answer: Use a proven solution from a development partner who delivers results that help you cope with constant changes in information, banking and treasury and asset management environment.

View summary
TWIN - Treasury and Asset Management 12 / 1 MB